Doručení zdarma při objednávce nad 999 Kč.

Doprava zdarma se nevztahuje na velkoobjemové zásilky.

Více o způsobech doručení
30 dní na vrácení od data doručení. Zjistěte, jak podat žádost o vrácení zboží
Většinu produktů odesíláme do 24 hodin.

Doba vyřízení objednávky se může lišit v závislosti na dostupnosti produktu a zvoleném způsobu doručení.

Zjistěte si podrobné informace
Nav switch

Zadejte hledané slovo a zobrazí se návrhy.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORŮ COOKIES INTERNETOVÉHO OBCHODU SPORTANO.CZ 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů a souborů cookies Internetového obchodu (dále jen: „Zásady“) mají pouze informativní charakter, nejsou tedy zdrojem žádných povinností pro návštěvníky Internetového obchodu. Pojmy psané s počátečním velkým písmenem, které nejsou v Zásadách definovány, mají význam, dle Obchodních podmínek Internetového obchodu. Jakékoli dotazy či pochybnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete zasílat na e-mailovou adresu: gdpr@sportano.cz.

 

I.    ÚČEL TĚCHTO ZÁSAD

II.    VŠEOBECNÉ INFORMACE

III.    ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1.     ÚČET V INTERNETOVÉM OBCHODĚ / ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

2.     ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK A PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.     KONTAKT SE ZÁKAZNÍKEM

4.     NEWSLETTER

5.     OZNÁMENÍ O DOSTUPNOSTI PRODUKTU 

6.     BLOG

IV.   DOBA ZPRACOVÁNÍ

V.    PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VI.   PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VII.  SOUBORY COOKIES

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

I.            ÚČEL ZÁSAD 

 

Účelem těchto Zásad je:

a)          představení zásad zpracování osobních údajů v rámci Internetového obchodu (včetně Mobilní aplikace), informování o způsobech zpracování osobních údajů, jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o právech, která jako subjekt údajů vůči osobním údajům máte. Jedná se o informace, které Vám Správce poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen: „GDPR“);

b)          vysvětlení Vašich práv ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným Správcem a způsobu jejich uplatnění;

c)          poskytnutí informací o souborech cookies používaných Internetovým obchodem a pravidlech pro jejich přijetí nebo odmítnutí.

 

II.            VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

1.          Správcem Vašich osobních údajů shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu (včetně Mobilní aplikace) a subjektem provozujícím Internetový obchod je SPORTANO.COM Sp. z o.o. se sídlem ul. Wrocławska 17B/15, 65-427 Zielona Góra, Polsko (EU), zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Zielona Góra, VIII obchodní oddělení - Národní soudní rejstřík, pod číslem KRS 0000896178, NIP (DIČ) 9731077223, (IČ) REGON 388722422, BDO 000550240, adresa webových stránek: www.sportano.cz, e-mailová adresa: kontakt@sportano.cz, telefonní číslo: +420 296 208 705 (poplatek jako za běžné spojení - dle ceníku příslušného operátora) (dále jen: "Správce").

2.          V záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů je možné kontaktovat osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: gdpr@sportano.cz.

3.          Správce prohlašuje, že ochraně zájmů subjektů údajů věnuje náležitou pozornost, a zejména zaručuje, že:

a)          zpracovává osobní údaje v souladu se zákony a pro subjekty údajů transparentním způsobem;

b)          shromažďuje osobní údaje pro konkrétní, přesně určené a legitimní účely a osobní údaje nezpracovává způsobem, který s těmito účely není v souladu;

c)          zpracovává osobní údaje v rozsahu přiměřeném účelu zpracování;

d)          osobní údaje jsou přesné a v případě potřeby aktualizované;

e)          uchovává osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci subjektu údajů, pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

f)          zpracovává osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zabezpečení, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, za použití vhodných technických anebo organizačních opatření.

4.          Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro naplnění účelů uvedených v kapitole III níže.

 

III.            ÚČELY A ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány k různým účelům a na různých právních základech v závislosti na tom, jaké funkce internetového obchodu využíváte, zejména za účelem uzavření a plnění smluv uzavřených s vámi, provádění marketingových, analytických nebo statistických činností, zlepšování kvality služeb, plnění příslušných právních povinností správce. Podrobnosti jsou uvedeny níže.

 

1.        ÚČET V INTERNETOVÉM OBCHODĚ / ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Osobní údaje, které nám poskytnete pro vytvoření Vašeho Účtu v Internetovém obchodě, jakož i další osobní údaje získané v souvislosti s Vašimi aktivitami v rámci Internetového obchodu a využívání Elektronických služeb, jsou zpracovávány především pro vytvoření registrace v Internetovém obchodě a pro zajištění možnosti obsluhy Vašeho Účtu a využívání dalších dostupných Elektronických služeb. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění Smlouvy o poskytování služeb uzavřené se Správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Tyto Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových, analytických a statistických činností, jakož i za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takové zpracování můžete odmítnout nebo proti němu můžete podat námitku.

Ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, jsme oprávněni zpracovávat Vaši e-mailovou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a Produktů (např. formou Newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

 

2.        ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK A PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti se zadáváním konkrétních Objednávek a uzavíráním Kupní smlouvy v Internetovém obchodě zpracováváme především za účelem realizace nákupního procesu, tj.:

a)          za účelem vypořádání Vaší Objednávky a uzavřené Kupní smlouvy. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

b)          za účelem vyřízení Vaší Objednávky a uzavřené Kupní smlouvy, včetně vystavení a archivace prodejních dokladů, vyřizování vrácení a případných reklamací. Právním základem zpracování osobních údajů pro tento účel je plnění povinností uložených Správci zákonem, včetně účetních a daňových povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových, analytických a statistických činností, jakož i za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takové zpracování můžete odmítnout nebo proti němu můžete podat námitku. 

Jste-li naším Zákazníkem jsme, ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, oprávněni zpracovávat Vaši e-mailovou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a Produktů v případě, že jste takové zasílání neodmítli. 

 

3.        KONTAKT SE ZÁKAZNÍKEM

Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s navázáním kontaktu s námi prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo kontaktního formuláře, zpracováváme především za účelem vyřízení Vašeho dotazu a zaslání odpovědi. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření na žádost subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Tyto Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových, analytických a statistických činností, jakož i za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je oprávněný zájem Správce nebo třetí strany - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takové zpracování můžete odmítnout nebo proti němu můžete podat námitku.

 

4.          NEWSLETTER

V případě, že se přihlásíte k odběru Newsletteru (uzavřete smlouvu o poskytování Newsletteru dle Pravidel pro odběr Newsletteru), jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání Newsletteru. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění smlouvy o poskytování služby zasílání Newsletteru uzavřené se Správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových (nezávisle na Newsletteru), analytických a statistických činností, jakož i za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takové zpracování můžete odmítnout nebo proti němu můžete podat námitku.

 

5.        OZNÁMENÍ O DOSTUPNOSTI PRODUKTU

Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s přáním dostávat oznámení o dostupnosti Produktu, jsou zpracovávány za účelem zaslání oznámení o dostupnosti Vámi vybraného Produktu. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění předsmluvních opatření na žádost subjektu osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDP.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových, analytických a statistických činností, jakož i za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takové zpracování můžete odmítnout nebo proti němu můžete podat námitku.

6.        BLOG

V případě používání Blogu od okamžiku zahájení používání (tj. po správném spuštění služby spočívajícím v zobrazení správné url adresy – https://sportano.cz/blog/, zejména zadáním následující adresy do adresního řádku internetového prohlížeče.: https://sportano.cz/blog/.), Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování obsahu a materiálů zveřejněných na Blogu. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění smlouvy o poskytování služby Blogu uzavřené se Správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových (nezávisle na Blogu), analytických a statistických činností. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v marketingu výrobků nebo služeb.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v právní potřebě prokázat skutečnosti nebo hájit zájmy.

 

IV.            DOBA ZPRACOVÁNÍ

 

1.          Vaše osobní údaje zpracováváme:

a)          v souvislosti se zřízením Účtu nebo využíváním jiných Elektronických služeb - po dobu existence Účtu nebo využívání jiných Elektronických služeb;

b)          v souvislosti se zadáním Objednávky a uzavřením Kupní smlouvy - po dobu nezbytnou pro vyřízení Objednávky a plnění uzavřené Kupní smlouvy, včetně zúčtování Objednávky a uzavřené Kupní smlouvy a dále po dobu plnění právních povinností souvisejících s uzavřenou smlouvou (účetní a daňové povinnosti);

c)          v souvislosti s navázáním kontaktu s námi - po dobu nezbytnou k vyřízení Vašeho dotazu a zaslání odpovědi;

d)          v souvislosti s prováděnými marketingovými, analytickými nebo statistickými činnostmi – po dobu udělení souhlasu nebo trvání oprávněného zájmu Správce nebo třetí strany nebo do doby, než vznesete námitku proti zpracování;

e)          v souvislosti s poskytováním služby informování o dostupnosti Produktu – po dobu nezbytnou k tomu, abychom Vás informovali o dostupnosti Produktu (tato doba se může lišit v závislosti na Vámi zvoleném Produktu).

2.          Kromě toho mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány rovněž po dobu nezbytnou k:

a)          plnění povinností Správce vyplývajících z příslušných právních předpisů;

b)          ochraně právních nároků – po promlčecí dobu stanovenou platnými právními předpisy.

3.          V souvislosti s konkrétním případem a v závislosti na rozsahu osobních údajů a účelech jejich zpracování mohou být Vaše osobní údaje případně uloženy i po jinou dobu.

 

V.            PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.          Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám či jednotlivým smluvně sjednaným zpracovatelům osobních údajů, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit především třetím stranám, se kterými spolupracujeme v rámci provozování Internetového obchodu. Mohou to být subjekty, které technicky pomáhají provozovat Internetový obchod, např. poskytovatelé hostingových služeb nebo ICT služeb, dopravci či zprostředkovatelé zajišťující dodávku objednaných Produktů, subjekty vyřizující elektronické platby nebo platby platební kartou, společnosti poskytující podporu při komunikaci se Zákazníky a realizaci marketingových kampaní, jakož i poskytovatelé právních a poradenských služeb. Třetí strany, kterým Správce poskytuje osobní údaje v rámci Internetového obchodu, jsou povinny uplatnit vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny také v rámci skupiny podniků, do které Správce patří.

2.          Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jen: „EHP“). V souvislosti s provozem Internetového obchodu může docházet k předávání Vašich osobních údajů i do zemí mimo EHP, kde subjekt spolupracující se Správcem spravuje dle zadání Správce nástroje pro zpracování osobních údajů. Takové předání osobních údajů, je vždy realizováno pouze v nezbytném rozsahu.

3.          V případě předávání osobních údajů subjektům se sídlem mimo EHP Správce zajišťuje aplikaci požadavků uvedených v kapitole 5 GDPR, včetně použití vhodných záruk předávání v podobě standardních smluvních doložek přijatých na základě rozhodnutí Evropské komise. Kopii zabezpečení osobních údajů předávaných mimo EHP můžete získat kontaktováním Správce na e-mailové adrese: gdpr@sportano.cz.

 

VI.            PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Subjekt osobních údajů má právo:

a)          na přístup k osobním údajům (včetně např. získání informací o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány);

b)          požadovat opravu a omezení zpracování osobních údajů (např. pokud jsou nesprávné);

c)          na vymazání osobních údajů (např. v případě, že byly zpracovávány v rozporu se zákonem);

d)          na předání osobních údajů, které byly Správci poskytnuty, a které jsou zpracovávány automatizovaně a zpracování probíhá na základě souhlasu nebo na základě nutnosti plnění smlouvy, např. jinému správci;

e)          kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas (odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování prováděné Správcem v souladu se zákonem před odvoláním souhlasu);

f)          vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů Správce nebo třetí osoby, zejména proti zpracování pro marketingové účely;

g)        podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu: gdpr@sportano.cz.

 

VII.            SOUBORY COOKIES

 

1.        Správce využívá soubory cookies nebo jiné technologie, jako jsou pixely (dále společně „cookies“), což jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete do Internetového obchodu, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

2.        Soubory cookies nám umožňují zajistit řádný provoz Internetového obchodu a realizaci jeho základních funkcí. Můžeme je také použít k analýze používání Internetového obchodu, jeho přizpůsobení Vašim preferencím a zobrazení reklamního obsahu na míru. 

3.        Soubory cookies shromažďují různé druhy informací, které zpravidla neumožňují Vaši identifikaci. Některé informace v závislosti na jejich obsahu a použití však mohou být přiřazeny ke konkrétní osobě, a jsou tedy považovány za osobní údaje. Jakékoliv soubory cookies s výjimkou nezbytně nutných můžeme zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4.        V rámci Internetového obchodu jsou používány dva základní typy souborů cookies:

a)        dočasné (session cookies) – jsou dočasnými soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení, dokud neopustíte webovou stránku nebo nevypnete software (webový prohlížeč); a

b)        trvalé (persistent cookies) – které jsou uloženy na Vašem koncovém zařízení po dobu uvedenou v podrobných informacích o souborech cookies v naší cookies liště nebo dokud je neodstraníte. 

5.        Kromě nezbytných souborů cookies (které používáme k zajištění správného fungování webu a jeho bezpečného používání) můžeme v rámci Internetového obchodu používat také následující typy souborů cookies: 

a)        analytické a funkční - soubory cookies zaměřené na analýzu způsobu používání Internetového obchodu. Díky nim můžeme zjišťovat počet osob navštěvujících Internetový obchod, odhalovat nesrovnalosti v jeho fungování a zároveň jej neustále zlepšovat. Tyto soubory cookies Vám rovněž usnadňují používání Internetového obchodu (např. zapamatováním Vámi uvedených informací a nastavení); 

b)        marketingové - soubory cookies, které se používají k prezentaci reklam přizpůsobených Vašim zájmům a mohou být rovněž použity k úpravě obsahu a reklam, které Vám předkládají třetí strany, se kterými spolupracujeme. 

6.        Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím naší cookies lišty. Změnu nastavení můžete kdykoliv změnit prostřednictvím odkazu trvale umístěného na webových stránkách Internetového obchodu.

7.        Webový prohlížeč v mnoha případech standardně povoluje ukládání souborů cookies na koncovém zařízení uživatele. Soubory cookies uložené na Vašem koncovém zařízení můžete kdykoli smazat nebo zablokovat možnost jejich umístění v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

8.        Podrobné informace o tom, jak zablokovat / smazat soubory cookies, jsou k dispozici v části „Nápověda“ v nabídce webového prohlížeče. Přístupové cesty se mohou lišit v závislosti na verzi používaného webového prohlížeče. 

9.        V rámci používání Internetového obchodu máte možnost vybrat si rozsah používání souborů cookies prostřednictvím naší cookies lišty. V závislosti na tom, s jakým rozsahem používání technologie souborů cookies souhlasíte, se takové soubory cookies nainstalují do Vašeho zařízení.

10.      Soubory cookies nejsou škodlivé pro Vás ani pro Vaše zařízení. Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné v Internetovém obchodě a případně i významně omezit řádné používání Internetového obchodu. 

11.      Vzhledem k tomu, že Správce v rámci Internetového obchodu spolupracuje s jinými subjekty, ukládá prohlížeč pro účely této spolupráce rovněž soubory cookies, které pocházejí od subjektů, se kterými Správce spolupracuje. Tímto způsobem se shromažďují mj. informace o prohlížených Produktech. Soubory cookies zasílané těmito subjekty jsou zaměřeny zejména na zajištění řádného provozu Internetového obchodu a zlepšení efektivity zobrazování reklam, které odpovídají Vaší online aktivitě. Správce využívá zejména služby následujících subjektů, které v Internetovém obchodě využívají soubory cookies: Google Analytics (https://policies.google.com/privacy), Facebook, Synerise, Hotjar, Thulium, Criteo, Tradedoubler, Google Ads (https://policies.google.com/privacy), Circlewise, WPPL, RTB House (https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/).

 

VIII.            ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.        Správce si vyhrazuje právo na změnu Zásad mj. z následujících důvodů:

a)          změny platných předpisů, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, telekomunikačního práva, služeb poskytovaných elektronickou cestou a předpisů upravujících práva spotřebitelů, dotýkající se práv a povinností Správce nebo uživatele Internetového obchodu;

b)          vývoj funkcí nebo elektronických služeb v závislosti na pokroku internetových technologií, včetně aplikace/implementace nových technologických nebo technických řešení, ovlivňujících rozsah Zásad.

2.          Správce vždy umístí v rámci Internetového obchodu informace o změnách Zásad. S každou změnou se objeví nová verze Zásad s novým datem.

3.          Vzhledem k tomu, že Internetový obchod může obsahovat odkazy na externí webové stránky, které nepatří Správci, které Správce nemá možnost ovlivnit a nenese za ně odpovědnost, proto doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na externích webových stránkách, které patří jiným správcům.

4.          Tato verze Zásad je účinná od 01.12.2022.

 

Stáhněte si Zásady zpracování osobních údajů platné do 30.11.2022

Stáhněte si Zásady zpracování osobních údajů platné do 08.06.2022

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORŮ COOKIES INTERNETOVÉHO OBCHODU SPORTANO.CZ

Tyto Zásady zpracování osobních údajů a souborů cookies Internetového obchodu (dále jen: „Zásady“) mají pouze informativní charakter, nejsou tedy zdrojem žádných povinností pro návštěvníky Internetového obchodu. Pojmy psané s počátečním velkým písmenem, které nejsou v Zásadách definovány, mají význam, dle Obchodních podmínek Internetového obchodu. Jakékoli dotazy či pochybnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete zasílat na e-mailovou adresu: gdpr@sportano.cz.

I. ÚČEL TĚCHTO ZÁSAD
II. VŠEOBECNÉ INFORMACE
III. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚČET V INTERNETOVÉM OBCHODĚ / ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
2. ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK A PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY
3. KONTAKT SE ZÁKAZNÍKEM
4. NEWSLETTER
5. OZNÁMENÍ O DOSTUPNOSTI PRODUKTU
6. BLOG

IV. DOBA ZPRACOVÁNÍ
V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VI. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
VII. SOUBORY COOKIES
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


I. ÚČEL ZÁSAD

Účelem těchto Zásad je:

a) představení zásad zpracování osobních údajů v rámci Internetového obchodu (včetně Mobilní aplikace), informování o způsobech zpracování osobních údajů, jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o právech, která jako subjekt údajů vůči osobním údajům máte. Jedná se o informace, které Vám Správce poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen: „GDPR“);
b) vysvětlení Vašich práv ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným Správcem a způsobu jejich uplatnění;
c) poskytnutí informací o souborech cookies používaných Internetovým obchodem a pravidlech pro jejich přijetí nebo odmítnutí.


II. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. Správcem Vašich osobních údajů shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu (včetně Mobilní aplikace) a subjektem provozujícím Internetový obchod je SPORTANO.COM Sp. z o.o. se sídlem ul. Wrocławska 17B/15, 65-427 Zielona Góra, Polsko (EU), zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Zielona Góra, VIII obchodní oddělení - Národní soudní rejstřík, pod číslem KRS 0000896178, NIP (DIČ) 9731077223, (IČ) REGON 388722422, BDO 000550240, adresa webových stránek: www.sportano.cz, e-mailová adresa: kontakt@sportano.cz, telefonní číslo: +420 296 208 705 (poplatek jako za běžné spojení - dle ceníku příslušného operátora) (dále jen: "Správce").
2. V záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů je možné kontaktovat osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: gdpr@sportano.cz.
3. Správce prohlašuje, že ochraně zájmů subjektů údajů věnuje náležitou pozornost, a zejména zaručuje, že:

a) zpracovává osobní údaje v souladu se zákony a pro subjekty údajů transparentním způsobem;
b) shromažďuje osobní údaje pro konkrétní, přesně určené a legitimní účely a osobní údaje nezpracovává způsobem, který s těmito účely není v souladu;
c) zpracovává osobní údaje v rozsahu přiměřeném účelu zpracování;
d) osobní údaje jsou přesné a v případě potřeby aktualizované;
e) uchovává osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci subjektu údajů, pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
f) zpracovává osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zabezpečení, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, za použití vhodných technických anebo organizačních opatření.

4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro naplnění účelů uvedených v kapitole III níže.


III. ÚČELY A ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány k různým účelům a na různých právních základech v závislosti na tom, jaké funkce internetového obchodu využíváte, zejména za účelem uzavření a plnění smluv uzavřených s vámi, provádění marketingových, analytických nebo statistických činností, zlepšování kvality služeb, plnění příslušných právních povinností správce. Podrobnosti jsou uvedeny níže.

1. ÚČET V INTERNETOVÉM OBCHODĚ / ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Osobní údaje, které nám poskytnete pro vytvoření Vašeho Účtu v Internetovém obchodě, jakož i další osobní údaje získané v souvislosti s Vašimi aktivitami v rámci Internetového obchodu a využívání Elektronických služeb, jsou zpracovávány především pro vytvoření registrace v Internetovém obchodě a pro zajištění možnosti obsluhy Vašeho Účtu a využívání dalších dostupných Elektronických služeb. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění Smlouvy o poskytování služeb uzavřené se Správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Tyto Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových, analytických a statistických činností, jakož i za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takové zpracování můžete odmítnout nebo proti němu můžete podat námitku.
Ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, jsme oprávněni zpracovávat Vaši e-mailovou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a Produktů (např. formou Newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

2. ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK A PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti se zadáváním konkrétních Objednávek a uzavíráním Kupní smlouvy v Internetovém obchodě zpracováváme především za účelem realizace nákupního procesu, tj.:
a) za účelem vypořádání Vaší Objednávky a uzavřené Kupní smlouvy. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
b) za účelem vyřízení Vaší Objednávky a uzavřené Kupní smlouvy, včetně vystavení a archivace prodejních dokladů, vyřizování vrácení a případných reklamací. Právním základem zpracování osobních údajů pro tento účel je plnění povinností uložených Správci zákonem, včetně účetních a daňových povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových, analytických a statistických činností, jakož i za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takové zpracování můžete odmítnout nebo proti němu můžete podat námitku. 
Jste-li naším Zákazníkem jsme, ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, oprávněni zpracovávat Vaši e-mailovou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a Produktů v případě, že jste takové zasílání neodmítli. 

3. KONTAKT SE ZÁKAZNÍKEM

Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s navázáním kontaktu s námi prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo kontaktního formuláře, zpracováváme především za účelem vyřízení Vašeho dotazu a zaslání odpovědi. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření na žádost subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Tyto Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových, analytických a statistických činností, jakož i za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je oprávněný zájem Správce nebo třetí strany - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takové zpracování můžete odmítnout nebo proti němu můžete podat námitku.

4. NEWSLETTER

V případě, že se přihlásíte k odběru Newsletteru (uzavřete smlouvu o poskytování Newsletteru dle Pravidel pro odběr Newsletteru), jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání Newsletteru. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění smlouvy o poskytování služby zasílání Newsletteru uzavřené se Správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových (nezávisle na Newsletteru), analytických a statistických činností, jakož i za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takové zpracování můžete odmítnout nebo proti němu můžete podat námitku.

5. OZNÁMENÍ O DOSTUPNOSTI PRODUKTU

Osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s přáním dostávat oznámení o dostupnosti Produktu, jsou zpracovávány za účelem zaslání oznámení o dostupnosti Vámi vybraného Produktu. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění předsmluvních opatření na žádost subjektu osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDP.
Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových, analytických a statistických činností, jakož i za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takové zpracování můžete odmítnout nebo proti němu můžete podat námitku.

6. BLOG

V případě používání Blogu od okamžiku zahájení používání (tj. po správném spuštění služby spočívajícím v zobrazení správné url adresy – https://sportano.cz/blog/, zejména zadáním následující adresy do adresního řádku internetového prohlížeče.: https://sportano.cz/blog/.), Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování obsahu a materiálů zveřejněných na Blogu. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je plnění smlouvy o poskytování služby Blogu uzavřené se Správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem provádění marketingových (nezávisle na Blogu), analytických a statistických činností. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v marketingu výrobků nebo služeb.
Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem ochrany oprávněného zájmu a právních nároků. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem Správce nebo třetí strany - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v právní potřebě prokázat skutečnosti nebo hájit zájmy.


IV. DOBA ZPRACOVÁNÍ

1. Vaše osobní údaje zpracováváme:

a) v souvislosti se zřízením Účtu nebo využíváním jiných Elektronických služeb - po dobu existence Účtu nebo využívání jiných Elektronických služeb;
b) v souvislosti se zadáním Objednávky a uzavřením Kupní smlouvy - po dobu nezbytnou pro vyřízení Objednávky a plnění uzavřené Kupní smlouvy, včetně zúčtování Objednávky a uzavřené Kupní smlouvy a dále po dobu plnění právních povinností souvisejících s uzavřenou smlouvou (účetní a daňové povinnosti);
c) v souvislosti s navázáním kontaktu s námi - po dobu nezbytnou k vyřízení Vašeho dotazu a zaslání odpovědi;
d) v souvislosti s prováděnými marketingovými, analytickými nebo statistickými činnostmi – po dobu udělení souhlasu nebo trvání oprávněného zájmu Správce nebo třetí strany nebo do doby, než vznesete námitku proti zpracování;
e) v souvislosti s poskytováním služby informování o dostupnosti Produktu – po dobu nezbytnou k tomu, abychom Vás informovali o dostupnosti Produktu (tato doba se může lišit v závislosti na Vámi zvoleném Produktu).

2. Kromě toho mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány rovněž po dobu nezbytnou k:

a) plnění povinností Správce vyplývajících z příslušných právních předpisů;
b) ochraně právních nároků – po promlčecí dobu stanovenou platnými právními předpisy.

3. V souvislosti s konkrétním případem a v závislosti na rozsahu osobních údajů a účelech jejich zpracování mohou být Vaše osobní údaje případně uloženy i po jinou dobu.


V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám či jednotlivým smluvně sjednaným zpracovatelům osobních údajů, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit především třetím stranám, se kterými spolupracujeme v rámci provozování Internetového obchodu. Mohou to být subjekty, které technicky pomáhají provozovat Internetový obchod, např. poskytovatelé hostingových služeb nebo ICT služeb, dopravci či zprostředkovatelé zajišťující dodávku objednaných Produktů, subjekty vyřizující elektronické platby nebo platby platební kartou, společnosti poskytující podporu při komunikaci se Zákazníky a realizaci marketingových kampaní, jakož i poskytovatelé právních a poradenských služeb. Třetí strany, kterým Správce poskytuje osobní údaje v rámci Internetového obchodu, jsou povinny uplatnit vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny také v rámci skupiny podniků, do které Správce patří.
2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především v rámci Evropského hospodářského prostoru (dále jen: „EHP“). V souvislosti s provozem Internetového obchodu může docházet k předávání Vašich osobních údajů i do zemí mimo EHP, kde subjekt spolupracující se Správcem spravuje dle zadání Správce nástroje pro zpracování osobních údajů. Takové předání osobních údajů, je vždy realizováno pouze v nezbytném rozsahu.
3. V případě předávání osobních údajů subjektům se sídlem mimo EHP Správce zajišťuje aplikaci požadavků uvedených v kapitole 5 GDPR, včetně použití vhodných záruk předávání v podobě standardních smluvních doložek přijatých na základě rozhodnutí Evropské komise. Kopii zabezpečení osobních údajů předávaných mimo EHP můžete získat kontaktováním Správce na e-mailové adrese: gdpr@sportano.cz.


VI. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt osobních údajů má právo:

a) na přístup k osobním údajům (včetně např. získání informací o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány);
b) požadovat opravu a omezení zpracování osobních údajů (např. pokud jsou nesprávné);
c) na vymazání osobních údajů (např. v případě, že byly zpracovávány v rozporu se zákonem);
d) na předání osobních údajů, které byly Správci poskytnuty, a které jsou zpracovávány automatizovaně a zpracování probíhá na základě souhlasu nebo na základě nutnosti plnění smlouvy, např. jinému správci;
e) kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas (odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování prováděné Správcem v souladu se zákonem před odvoláním souhlasu);
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů Správce nebo třetí osoby, zejména proti zpracování pro marketingové účely;
g) podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu: gdpr@sportano.cz.


VII. SOUBORY COOKIES

1. Správce využívá soubory cookies nebo jiné technologie, jako jsou pixely (dále společně „cookies“), což jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete do Internetového obchodu, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.
2. Soubory cookies nám umožňují zajistit řádný provoz Internetového obchodu a realizaci jeho základních funkcí. Můžeme je také použít k analýze používání Internetového obchodu, jeho přizpůsobení Vašim preferencím a zobrazení reklamního obsahu na míru. 
3. Soubory cookies shromažďují různé druhy informací, které zpravidla neumožňují Vaši identifikaci. Některé informace v závislosti na jejich obsahu a použití však mohou být přiřazeny ke konkrétní osobě, a jsou tedy považovány za osobní údaje. Jakékoliv soubory cookies s výjimkou nezbytně nutných můžeme zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
4. V rámci Internetového obchodu jsou používány dva základní typy souborů cookies:

a) dočasné (session cookies) – jsou dočasnými soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení, dokud neopustíte webovou stránku nebo nevypnete software (webový prohlížeč); a
b) trvalé (persistent cookies) – které jsou uloženy na Vašem koncovém zařízení po dobu uvedenou v podrobných informacích o souborech cookies v naší cookies liště nebo dokud je neodstraníte. 

5. Kromě nezbytných souborů cookies (které používáme k zajištění správného fungování webu a jeho bezpečného používání) můžeme v rámci Internetového obchodu používat také následující typy souborů cookies: 

a) analytické a funkční - soubory cookies zaměřené na analýzu způsobu používání Internetového obchodu. Díky nim můžeme zjišťovat počet osob navštěvujících Internetový obchod, odhalovat nesrovnalosti v jeho fungování a zároveň jej neustále zlepšovat. Tyto soubory cookies Vám rovněž usnadňují používání Internetového obchodu (např. zapamatováním Vámi uvedených informací a nastavení); 
b) marketingové - soubory cookies, které se používají k prezentaci reklam přizpůsobených Vašim zájmům a mohou být rovněž použity k úpravě obsahu a reklam, které Vám předkládají třetí strany, se kterými spolupracujeme. 

6. Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím naší cookies lišty. Změnu nastavení můžete kdykoliv změnit prostřednictvím odkazu trvale umístěného na webových stránkách Internetového obchodu.
7. Webový prohlížeč v mnoha případech standardně povoluje ukládání souborů cookies na koncovém zařízení uživatele. Soubory cookies uložené na Vašem koncovém zařízení můžete kdykoli smazat nebo zablokovat možnost jejich umístění v nastavení Vašeho webového prohlížeče.
8. Podrobné informace o tom, jak zablokovat / smazat soubory cookies, jsou k dispozici v části „Nápověda“ v nabídce webového prohlížeče. Přístupové cesty se mohou lišit v závislosti na verzi používaného webového prohlížeče. 
9. V rámci používání Internetového obchodu máte možnost vybrat si rozsah používání souborů cookies prostřednictvím naší cookies lišty. V závislosti na tom, s jakým rozsahem používání technologie souborů cookies souhlasíte, se takové soubory cookies nainstalují do Vašeho zařízení.
10. Soubory cookies nejsou škodlivé pro Vás ani pro Vaše zařízení. Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné v Internetovém obchodě a případně i významně omezit řádné používání Internetového obchodu. 
11. Vzhledem k tomu, že Správce v rámci Internetového obchodu spolupracuje s jinými subjekty, ukládá prohlížeč pro účely této spolupráce rovněž soubory cookies, které pocházejí od subjektů, se kterými Správce spolupracuje. Tímto způsobem se shromažďují mj. informace o prohlížených Produktech. Soubory cookies zasílané těmito subjekty jsou zaměřeny zejména na zajištění řádného provozu Internetového obchodu a zlepšení efektivity zobrazování reklam, které odpovídají Vaší online aktivitě. Správce využívá zejména služby následujících subjektů, které v Internetovém obchodě využívají soubory cookies: Google Analytics (https://policies.google.com/privacy), Facebook, Synerise, Hotjar, Thulium, Criteo, Tradedoubler, Google Ads (https://policies.google.com/privacy), Circlewise, WPPL, RTB House (https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/).


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Správce si vyhrazuje právo na změnu Zásad mj. z následujících důvodů:

a) změny platných předpisů, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, telekomunikačního práva, služeb poskytovaných elektronickou cestou a předpisů upravujících práva spotřebitelů, dotýkající se práv a povinností Správce nebo uživatele Internetového obchodu;
b) vývoj funkcí nebo elektronických služeb v závislosti na pokroku internetových technologií, včetně aplikace/implementace nových technologických nebo technických řešení, ovlivňujících rozsah Zásad.

2. Správce vždy umístí v rámci Internetového obchodu informace o změnách Zásad. S každou změnou se objeví nová verze Zásad s novým datem.
3. Vzhledem k tomu, že Internetový obchod může obsahovat odkazy na externí webové stránky, které nepatří Správci, které Správce nemá možnost ovlivnit a nenese za ně odpovědnost, proto doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na externích webových stránkách, které patří jiným správcům.
4. Tato verze Zásad je účinná od 2022.12.01.

Stáhněte si Zásady zpracování osobních údajů platné do 30.11.2022
Stáhněte si Zásady zpracování osobních údajů platné do 08.06.2022