• Doprava zdarma
  • 30 dnů na vrácení zboží
  • Expedice do 48 h
Nav switch

Pravidla Akce„PROSTO20”       

1.       Organizátorem akce „PROSTO20” („Akce”) je společnost SPORTANO.COM Sp. z o.o., se sídlem ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, Polsko (EU), zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Zielona Góra, VIII obchodní oddělení - Národní soudní rejstřík, pod číslem KRS 0000896178, NIP (DIČ) 9731077223, REGON (IČ) 388722422, BDO 000550240, základní kapitál 10.050.000,00 PLN, („Organizátor”).    

2.       Akce probíhá v internetovém obchodě Organizátora na adrese www.sportano.cz („Obchod Organizátora”).    

3.       Akce trvá od 19.01.2023, 02:00 hodin do 29.01.2023, 23:59 hodin.    

4.       Účastník Akce může po dobu jejího trvání využít slevu na produkty dostupné na adrese: https://sportano.cz/marki/prosto 

 

5.       Produkty, které jsou zařazený do slevové akce, se dále označují jako "Produkty".    

6.       Akce se vztahuje na produkty těchto značek v souladu se stanovenými limity slev:

a)                  20% sleva s kódem PROSTO20 z aktuální ceny.

7.       Abyste se mohli zúčastnit slevové akce, je nutné:     

a)                  přidat Produkty do košíku,     

b)                  před odesláním objednávky v Košíku zadat obdržený slevový kód „PROSTO20” který vás opravňuje k uplatnění slevy.    

8.       Uplatnění slevového kódu po ukončení objednávky neopravňuje již Účastníka Akce k využití slevy. Nezadání výše uvedeného slevového kódu znamená, že se kupující vzdal práva na využití slevové akce pro danou objednávku. V takovém případě kupující po provedení platby definitivně ztrácí právo využít slevovou akci v souvislosti s provedenou objednávkou. 

9.       Účast ve slevové akci je dobrovolná a bezplatná. To znamená, že nákup Produktů v rámci Akce nevyžaduje, aby Účastník nesl jakékoli další náklady kromě zaplacení ceny za Produkty a případných nákladů, které si Účastník Akce zvolil, jako např. náklady na doručení.

10.   Sleva není směnitelná za žádný platební prostředek a není splatná v penězích. 

11.   Akci nelze kombinovat s jinými marketingovými akcemi, reklamními kampaněmi či slevami, které jsou závazné v Obchodě Organizátora, pokud jejich podmínky nestanoví jinak.    

12.   Případné reklamace týkající se slevové akce může účastník akce nahlásit prostřednictvím e-mailu: kontakt@sportano.cz nebo písemně na adresu ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, Polsko (EU). Reklamace musí být podány do 14 dnů od zjištění příčin, které stížnost odůvodňují.

13.   Pro urychlení vyřízení Reklamace je třeba uvést jméno a příjmení Účastníka Akce a kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu nebo telefonní číslo), jakož i zdůvodnění Reklamace.    

14.   Organizátor odpoví na Reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího obdržení.    

15.   Organizátor posuzuje Reklamace, především dle výše uvedených Pravidel.    

16.   Tato pravidla mohou být změněna pouze v případě závažného důvodu, kterým je:     

a)                  změna právních předpisů upravujících podmínky, pravidla a organizaci slevových akci;

změna způsobu provádění Akce z technických nebo technologických důvodů.; 

b)                  změna rozsahu nebo způsobu poskytování služeb, na které se vztahují jednotlivá ustanovení Pravidel, a to zavedení Organizátorem nových, úprava nebo zrušení stávajících služeb, na které se Pravidla vztahují

17.   V případě změn Pravidel zpřístupní Organizátor úplné znění Pravidel jeho zveřejněním na webových stránkách https://sportano.cz/    

18.   Změny Pravidel vstupují v platnost ve chvíli, kdy jsou výslovně uvedeny a zveřejněny na výše uvedené adrese.

    

         Zielona Góra, dne 18.01.2023